سیستم لوپ و هلدر

مناسب دستگاه های دربندی و پرکن

سیستم لوپ و هلدر

به گزارش گروه تولیدی و صنعتی ارکان فلز /

 سیستم لوپ و هلدر

    Loop & Holder  

 

  • سیستم لوپ و هلدر مناسب دستگاه های درب بندی و پرکن می باشد .

  • جهت ظروفی که ایستایی آنها کم بوده و یا ظروف نا متقارن می باشند . از این سیستم استفاده می گردد.

  • در این مکانیزم هلدر (Holder)ها روی یک لوپ بسته، حرکت می کند . اپراتور بطری های خالی را درون هلدر قرار داده ، پس از پر شدن درب ها ، اپراتور بطری ها را از درون هلدر بر می دارد . هلدر خالی به نقطه آغاز بر می گردد.

  • مکانیزم لوپ کم سرعت : CM3000 + 3000 2PF

  • مکانیزم لوپ پر سرعت : CM10000 + 8PF 9000


دانلود کاتالوگ محصول
اخبار مرتبط
ارسال نظرات
جدیدcaptcha
Contact-us