دستگاه پُرکن

دستگاه پُرکن سروو پیستونی – دو ریل

پُرکن 10 نازله مناسب مواد رقیق و غلیظ

دستگاه پُرکن سروو پیستونی – دو ریل

به گزارش گروه تولیدی و صنعتی ارکان فلز /

دستگاه پُرکن سروو پیستونی – دو ریل 10 نازل ( SPF-TWIN 10 )

  • پُرکن 10 نازله مناسب مواد رقیق و غلیظ
  • دارای سروو موتور جهت پر کردن مواد با حداکثر خطای 5 در هزار
  • دارای سروو موتور جهت کنترل دقیق حرکت نازل درون بطری ( امکان تعریف گام های متعدد با طول های مختلف و سرعت حرکت دلخواه )
  • قابلیت پُر کردن مواد کف کننده
  • دارای دو ریل جهت افزایش ظرفیت پُر کردن
  • قابلیت انجام کلیه تنظیمات از روی H.M.I
  • فراخوانی سریع برنامه مربوط به هر بطری از روی P.L.C
  • قابلیت C.I.P

 


دانلود کاتالوگ محصول
اخبار مرتبط
ارسال نظرات
جدیدcaptcha
Contact-us